Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

ER/Studio

Embarcadero ER/Studio je mocný nástroj pro úplný návrh podnikové architektury. Pokrývá všechny úrovně modelování od obchodních procesů, přes datové modely až po znalostní modelování založené na UML notaci. S ER/Studiem mohou IT profesionálové snadno sdílet všechny informace důležité pro návrh SW systémů a tak do nich rychleji promítnout reálné obchodní potřeby společnosti. ER/Studio je plně modulární.

ER/Studio Family

ER/Studio Data Architect

ER/Studio Data Architect

Embarcadero ER/Studio Data Architect je vedoucí nástroj pro databázové modelování, který společnostem pomáhá odhalit, dokumentovat a opakovaně používat datová aktiva. Poskytuje obousměrnou podporu databází a datoví architekti v nástroji získávají možnosti aplikovat zpětné inženýrství, analyzovat a optimalizovat stávající databáze. Skutečně oddělené, leč plně integrované logické a fyzické modely odpovídají potřebám jak datových architektů, tak databázových vývojářů a umožní jim vytvářet zdravé databáze.

Cena plné verze 46 700 Kč / € 1 691

ER/Studio Data Architect Professional

ER/Studio Data Architect Professional

Embarcadero ER/Studio DataArchitect Professional je nejrychlejší a nejjednodušší cestou ke správě a udržování dat a databází v podnikovém měřítku či návrh a budování datových skladů. Vestavěny jsou prostředky pro automatizaci rutinních úloh při modelování, takže uživatelé produktu dokážou analyzovat a optimalizovat databáze a struktury datových skladů daleko snáze a rychleji. Produkt poskytuje bohaté možnosti pro vzájemnou spolupráci prostřednictvím společného repozitory modelů a souvisejících metadat. Serverové úložiště bylo významně přepracováno a je nyní škálovatelnější, takže spolu s 64 bitovou architekturou prostředí ER/Studia umožňuje sdílet a zpravovat i velmi rozsáhlé datové modely.

Cena plné verze 57 900 Kč / € 2 075

ER/Studio Enterprise Team Edition

ER/Studio Enterprise Team Edition

Embarcadero ER/Studio Enterprise Team Edition poskytuje profesionálům v oblasti správy dat nejrychlejší, nejjednodušší a z pohledu spolupráce nejprovázenější možnost, jak budovat a udržovat datové modely a související metadata v podnikovém měřítku. Vestavěné funkce pomáhají automatizovat rutinní úlohy, takže uživatelé mohou analyzovat a optimalizovat databáze či modely datových skladů rychleji, než kdy jindy. Řízení změn poskytuje datovým architektům možnost vytvářet a sledovat úkoly spojené se zajištěním souladu mezi modely, databázemi a aplikacemi. Centrální úložiště modelů rozšířené o Team Server, který je součástí ER/Studio Enterprise Team Edition, přináší podnikům vysoce produktivní způsob jak sdílet, dokumentovat a publikovat své modely a metadata v prostředí distribuovaných týmů.

Cena plné verze 197 900 Kč / € 7 170

ER/Studio Business Architect

ER/Studio Business Architect

Embarcadero Business Architect je přední nástroj pro koncepční a procesní modelování, který umožňuje architektům a podnikovým uživatelům jednoduše modelovat a dokumentovat obchodní procesy. ER/Studio Business Architect spojuje jednoduchost grafických nástrojů s bohatou sémantikou standardu BPMN (Business Process Modeling Notation) a přináší tak i převážně obchodně orientovaným uživatelům možnost srozumitelně zachytit podnikové procesy, vztahy mezi nimi, datové základně a jednotlivým osobám či rolím.

Cena plné verze 29 300 Kč / € 1 058

ER/Studio MetaWizard

ER/Studio MetaWizard

ER/Studio MetaWizard je rozšíření, které umožňuje nástroji ER/Studio výměnu metadat s více než sedmdesáti dalšími nástroji různých dodavatelů prostřednictvím importních a exportních můstků. Data je možné sdílet přímo s jinými modelovacími nástroji, populárními platformami pro získávání, zpracování a poskytování dat (ETL) a dalšími nástroji pro podporu business intelligence. Data lze také přenášet s využitím standardních datových formátů pro výměnu dat, jako jsou XMI, XML nebo XSD.

Cena plné verze 37 800 Kč / € 1 369

ER/Studio Data Lineage

ER/Studio Data Lineage

ER / ETL umožňuje import, grafickou prezentaci a vyhledávání v informacích o přesunech a transformacích dat. Unikátní datové diagramy "Data Lineage" zároveň nabízí jednotné rozhraní pro modelování dat přes více ETL nástrojů, umožňuje efektivně řídit přesuny obrovských objemů dat z různých zdrojů, a zpřístupnit metadata všem od vývojářů po koncové uživatele.

Cena plné verze 1 729 000 Kč / € 62 192

ER/Studio Viewer

ER/Studio Viewer

ER/Studio Viewer dovoluje pokročilé prohlížení modelů vytvořených pomocí nástroje ER/Studio. Tato distribuovatelná aplikace nabízí stejné sofistikované navigační vlastnosti jako ER/Studio. Nástroj je určen uživatelům, kteří ocení pokročilé možnosti pro prohlížení a prohledávání existujících modelů, nezabývají se však jejich úpravou.

Cena plné verze 17 800 Kč / € 644

Diskuzní vlákno není založeno pro tento produkt