Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

Registrace produktů

Do naší zákaznické databáze v Embt.biz s.r.o. je automaticky zapsán každý zákazník, který si zakoupil některý produkt. Na základě účetního dokladu je tedy kupující registrován v Embt.biz s.r.o. automaticky. Tato databáze je používána čistě pro obchodní účely, jako například ověřování nároku na upgrade nebo rozesílání upozornění na nové verze, mimořádné nabídky, dostupnost update a další informace.

Každý běžný produkt je však dnes třeba registrovat prostřednictvím internetu přímo u výrobce na centrálním serveru v USA, tedy na Embarcadero Developer Network (EDN). Bez registrace není produkt aktivován a nelze jej používat déle než cca 14-30 dní, tedy jen tak dlouho, jak je nastavena doba používání zkušební verze.

Registrační záznamy, tedy informace o uživatelích licencí se centrálně udržují v uživatelských účtech v sídle společnosti Embarcadero v USA. Obsahem registračního záznamu jsou kontaktní data uživatele licence a seznam jeho preferencí. Majitel účtu si svůj účet zakládá sám a volí si své přihlašovací jméno (login) a heslo (password), které bude nadále používat k otevření a úpravám svého účtu. Klíčovou informací v účtu je platná e-mailová adresa, která se používá pro komunikaci s uživatelem. Pokud uživatel zapomene své přístupové heslo k účtu, může si vyžádat jeho zaslání - ale e-mailová adresa uvedená v těle účtu musí stále existovat.

Poznámka: webový obchod na embt.cz a Embarcadero Developer Network jsou dva zcela oddělené a nijak nepropojené servery. Do obou z nich se tedy musíte přihlašovat odděleně. Můžete si pro přístup k oběma serverům zvolit stejné přístupové jméno a heslo, nicméně pamatujte, že registrací do webového obchodu embt.cz se automaticky neregistrujete do EDN.

Principem registrace produktu je trvalé přiřazení jeho názvu, edice, typu a sériového čísla k dříve vytvořenému uživatelskému účtu. Registrace musí proběhnout hned po první instalaci produktu. Po registraci a následné automatické aktivaci produktu získá majitel účtu přístup do chráněných zón serveru Embarcadero.com, ze kterých si pro všechny své registrované produkty může stahovat opravy a aktualizace,  různá rozšíření a čas od času zdarma poskytované doplňky.

Ve vlastním zájmu uvádějte do svého registračního účtu úplná a přesná registrační data. Doporučujeme vám zapsat si přihlašovací jméno a heslo do EDN, které jste použili při registraci produktu, na bezpečné místo, tedy někam, kde jej kdykoli najdete (třeba na fakturu, nebo na instalační média). Pokud tato přihlašovací data zapomenete či ztratíte, ztratíte i možnost stahování vylepšených verzí a oprav. Heslo se dá vyžádat, ale zrušení či změna mailové adresy uvedené v účtu jej v takových případech zcela znepřístupní. Embt.biz s.r.o. nemá k této databázi přímý přístup a dokáže vám tato data na vyžádání zjistit jen na základě placené procedury; přitom nelze zaručit, že celý proces bude vždy úspěšný.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob registrace produktu je přímo z počítače, na kterém jej provozujete. Tuto možnost vám nabídne samotný instalační proces. Uživatel je vyzván k tomu, aby zadal přístupové jméno a heslo svého registračního účtu v EDN (popřípadě účet nejdříve vytvořil) a dále aby zadal sériové číslo produktu. Tím je v zásadě proces registrace ukončen. Celý proces proběhne automaticky za pomoci průvodce, který napomáhá úspěšnému provedení registrace. Během zřizování účtu i během registrace produktu má majitel účtu možnost zakázat zasílání jakýchkoli informací na svou adresu. Osobní data jsou během přenosu chráněna; používá se zabezpečený přenosový protokol.

Registrace více licencí v rámci podniku

Společnosti, které vlastní více licencí, mohou preferovat registraci na společný "podnikový" účet na EDN. Tato možnost je však k dispozici pouze pro síťové licence spravované licenčním serverem. U standardních pojmenovaných licencí musí mít každý uživatel vlastní účet na EDN. Technicky je sice možné zaregistrovat k jednomu účtu více než jednu licenci téhož produktu, ale bez ohledu na počet registrovaných licencí lze pak uplatnit pouze jeden nárok na ugrade nebo na jiné případné bonusy. Pokud společnost z jakéhokoliv důvodu nechce nebo nemůže využívat licenční server a přesto by ráda spravovala licence centrálně, může vytvořit potřebný počet obecných e-mailových adres (např. vyvojar1, vyvojar2, ...) a k nim založit samostatné účty na EDN. Tyto účty pak stejně jako přidělované licence může spravovat pověřený správce. Takový přístup eliminuje problémy spojené s převodem licencí při odchodu některého z vývojářů. Zároveň doporučujeme, aby tyto obecné schránky měl spravce přesměrovány na sebe. Na e-mail uvedený v účtu na EDN jsou často zasílány důležité informace jako například ukončení podpory, dostupnost nových aktualizací a podobně.

Registrace produktu bez připojení k internetu

Pokud počítač, na který produkt instalujete, není připojen k internetu, musíte použít následující postup:

Produkt je možno registrovat z jiného počítače, který je na internet připojen. Budete k tomu potřebovat registrační kód, který najdete na první obrazovce registračního šamana. Ten se automaticky spustí po instalaci na vašem pracovním stroji. Adresa registračního serveru pro novější verze (2009, 2010, XE a XE2) je http://reg.codegear.com, pro starší verze viz poznámka níže v textu.  Registrační kód instalovaného produktu zde zadáte spolu s přístupovými údaji k vašemu registračnímu účtu. Vzápětí je vám odeslán registrační soubor. Tento soubor si pak přenesete na dané místo na počítači s instalovaným produktem. Jediná podmínka je ta, aby vám bylo kam poslat e-mail.

Pokud vůbec připojení k internetu nemáte po ruce, musíte se telefonicky spojit se zákaznickým oddělením (http://support.embarcadero.com/contact, oblast "Europe, Africa and the Middle East") a provést registraci jeho prostřednictvím; mluvit s pracovníky oddělení podpory můžete anglicky, německy nebo francouzsky. Jsou schopni poslat na zvolenou e-mailovou adresu aktivační soubor, ale podmínkou je, abyste si soubor v mailu měli kde vyzvednout. Rozhodně vám v případě instalace bez připojení k internetu doporučujeme s produktem objednat zároveň i instalační média.

Poznámka: tento postup funguje u nových produktů jako například RAD Studio 2009/2010 a nemusí být vždy přesně stejný; může mít mírně odlišné kroky. Pro BDS 2006 a starší produkty je nutno použít adresu http://reg.borland.com a pro RAD Studio 2007 nebo InterBase je registrační klíč v souboru sanct.log.

Pokud máte jakékoli pochybnosti či dotazy ohledně registrace či instalace, můžete se ptát nejlépe prostřednictvím webového formuláře na adrese http://support.embarcadero.com/ (Installation and Registration, "Create a case") - nebo zavolat.

Registrace bez předchozí instalace produktu

Registrace bez nutnosti produkt instalovat (například má-li být dosud nepoužitý a neinstalovaný produkt pouze základem pro upgrade) se provádí stejným způsobem jako při standardní registraci, pouze na https://reg.codegear.com, do položky "Registration Code/Key" uvedete místo čísla vygenerovaného instalátorem libovolné celé kladné číslo.

Pro produkty BDS 2006 a starší je třeba použít odkaz https://reg.borland.com, jinak je postup zcela totožný.

Opakované instalace

Produkty je nutno registrovat pokaždé, tedy při každé opakované instalaci, například když potřebujete přeinstalovat/vyměnit pevný disk, když používáte zakoupenou licenci nejen v zaměstnání, ale i na počítači doma nebo máte instalaci na standardním PC a ještě na notebooku. Počet povolených opakování instalací je omezen, ale pokud jej překročíte, dá se na vyžádání opět zvýšit.

Pokud z libovolných důvodů dojde k vyčerpání počtu povolených instalací, musí zákazník požádat o jeho zvýšení. Zvýšit lze vždy jen o jednu další povolenou registraci. Dá se to udělat online na adrese https://support.embarcadero.com/forms/. Pokud umíte komunikovat anglicky, německy či francouzsky, můžete zadat svůj požadavek on-line na této adrese, nebo kontaktovat středisko technické podpory v UK. Pokud ne, zašlete nám svůj požadavek e-mailem a uveďte v něm přesný typ produktu, sériové číslo, případně autorizační klíč, vaše přístupové jméno a heslo k uživatelskému účtu na EDN a konečně e-mail, který je používán ve vašem účtu s těmito přístupovými údaji. Obvykle dokážeme zařídit zvýšení počtu povolených registrací o jednu další registraci během 1-2 pracovních dnů.

Ztráta přístupových dat k účtu

Pokud přístupové jméno a heslo registrující zapomene (nebo odejde z podniku a tuto informaci nepředá svému nástupci), je v případě potřeby vydání nového klíče nutno vyvolat zdlouhavé (a placené) řízení. V takovém případě kontaktujte Embt.biz s.r.o. Zašleme vám formuláře, které musí vyplnit a podepsat jednatel firmy. Na základě těchto dokumentů může Embt.biz s.r.o. vyvolat jednání s evropským ústředím Embarcadero, které rozhodne, zda žádosti o opětnou aktivaci vyhoví nebo ne. Za podání takové žádosti si bude Embt.biz s.r.o. účtovat manipulační poplatek 1000,- Kč bez DPH bez ohledu na výsledek celé akce.

Právnickým osobám doporučujeme nenechávat zaměstnance produkty registrovat samostatně pod svým jménem, ale zvolit nákup licencí spravovaných prostřednictvím AppWave. Tak je možné stanovit osobu, která jako jediná bude mít přístup k registračním údajům, bude moci dle potřeby licence přesunout či změnit jejich uživatele. Společnost zároveň získá přehled o reálném využívání zakoupených licencí. Vyhnete se tím situaci, kdy po ukončení pracovního poměru s uživatelem licence ztratíte přístup k uživatelskému účtu a přestanete mít možnost s licencí nakládat. Bývalí zaměstnanci vám nemusí data o účtu sdělit, dokonce mohou s účtem sami manipulovat a znemožnit k němu přístup. Pokud již neexistuje e-mailová adresa uvedená v účtu, není jak si vyžádat zapomenuté heslo. Převod pak lze provést pouze složitou a placenou byrokratickou procedurou popsanou výše; někdy však ani to není možné. Licence jsou majetkem společnosti a je třeba si jejich vlastnictví hlídat stejně tak, jak si hlídáte jiné programové vybavení nebo technické prostředky.

Instalace zkušebních verzí

Pro instalaci zkušební verze potřebujete heslo, které obdržíte e-mailem po vyžádání na stejné stránce, ze které produkt stahujete. To pak podle instrukcí v těle mailu zadáte do určené složky počítače, na kterém je zkušební verze provozována. Pokud zadáte neplatnou e-mailovou adresu, produkt nebude možno aktivovat. Než začnete s vlastní instalací produktu, podívejte se na tipy a doporučení týkající se zkušebních verzí.