Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

Záruka / reklamace

Plný text licenční smlouvy a záručních podmínek je v elektronické formě přibalen ke každému produktu. Pro Českou republiku pak platí veškerá ustanovení Obchodního zákoníku.

Na co se záruka vztahuje
S výjimkou souborů určených k šíření, které jsou dodávány "tak jak jsou", bez záruky jakéhokoli druhu, společnost Embarcadero zaručuje, že software, bude-li aktualizován a řádně používán, bude pracovat ve shodě s doprovodnou dokumentací a média se softwarem nebudou obsahovat vady materiálu a provedení po dobu devadesáti (90) dnů od data přijetí. Veškeré implikované záruky na software jsou omezeny na devadesát (90) dní.

Společnost Embarcadero se v maximální míře, kterou povolují příslušné zákony, zříká všech dalších záruk a podmínek, ať už výslovných nebo implikovaných, včetně, avšak neomezeno na implikované záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, právního nároku a neporušení s ohledem na software a poskytnutí nebo neposkytnutí služeb spojených s jeho podporou. Omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva, obsažená v Obchodním zákoníku.

Další podmínky prodeje produktů

Reklamace, postup, odpovědná osoba
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (poštou, faxem, e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího:

Embt.biz s.r.o., Belgická 15, 120 00 Praha 2, nejlépe na e-mailové adrese embt@embt.cz, telefon (+420) 273 132 190

Kupující má také možnost zboží reklamovat po předchozí domluvě osobně v kanceláři společnosti Embt.biz s.r.o., v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím, případně na jeho poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu vyřídit, nebo informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o průběhu jejího vyřizování. Nutné náležitosti reklamačního oznámení jsou tyto: jméno a příjmení, e-mail, číslo reklamované objednávky, kopie nákupní faktury, reklamované zboží a popis vlastní reklamace.

Stornování objednávek
Storno objednávky je možné pouze ve výjimečných případech:

  • zboží není a v dohledné době ani nebude na skladě (konec životnosti produktu, zrušení produktu nebo jeho náhrada novou verzí)
  • zákazník za zboží nezaplatil do 20 kalendářních dní od obdržení objednávky

Storno objednávky se považuje za nestandardní situaci a vždy je v těchto případech vyvolána komunikace se zákazníkem. V prvním případě (a) se Embt.biz s.r.o. bude vždy snažit nabídnout alternativní řešení situace. Při nezaplacení za zboží (b) dojde ke zrušení objednávky automaticky a zákazník je o tom pouze vyrozuměn.

Vrácení peněz
Předpokládáme, že každý produkt, který si zakoupíte, je vám dobře znám. Informace o produktech můžete získat během konzultací s techniky společnosti Embarcadero, po školení či návštěvě některého odborného semináře společnosti Embarcadero. Proto bude společnost Embt.biz s.r.o. vracet peníze za zboží jen v dobře odůvodnitelných případech. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení prodávaného produktu, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám bez zbytečných odkladů zpět zaslány peníze.

Podmínkou vrácení peněz je:

  • Produkt musí být naprosto neporušený, v původním obalu, schopný dalšího prodeje
  • Zákazník musí odeslat zásilku do dvou pracovních dnů od obdržení produktu na adresu kanceláře Embt.biz s.r.o., Belgická 15, 120 00 Praha 2.
  • Ke vracené zásilce musí být přiložena kopie útržku z dobírkové či balíkové složenky
  • Zákazníkům vrátíme pouze peníze za samotný produkt, nikoli poštovné a balné. Produkty je nutno odeslat balíkovou poštou - Embt.biz s.r.o. nebude akceptovat žádnou dobírku.
  • Vrácení produktu musí být předem domluveno s pověřeným pracovníkem pro obchod a musí být jasně uveden důvod vrácení produktu. Společnost Embt.biz s.r.o. si vyhrazuje právo vrácení produktu neakceptovat, pokud shledá důvod vrácení nedostatečným.

Informujte nás, prosíme, i v případech, že obdržíte produkt v poškozené krabici; budeme hledat nejvhodnější metody balení, kde toto poškození hrozí nejméně - vyloučit jej ale nejde absolutně, přestože s našimi dopravci doposud nemáme žádné špatné zkušenosti.