Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

Nabídka pro školy

Společnost Embt.biz s.r.o. poskytuje školám významné slevy na veškeré produkty z produkce Embarcadero. Tento dokument shrnuje aspekty a možnosti zvýhodněného licencování produktů.

Školní (Educational, Academic) licence, tedy licence pro neziskové vzdělávací a charitativní organizace, mohou objednávat školy, učitelé a studenti zapsaní k řádnému studiu. Tyto jednotlivce a organizace budeme v textu nadále nazývat pouze "školy". Obecně platí, že školy mohou produkty použít výhradně pro účely studia; produkty nelze použít pro tvorbu software, který se bude v organizaci používat.

Vzhledem k tomu, že ceny pro uvedené organizace a jednotlivce jsou velmi výhodné a podstatně snížené oproti cenám běžným, neplatí v této oblasti politika zvýhodňování cen pro stávající uživatele ("upgrade"). Pro poskytnutí libovolné školní verze budeme požadovat důkaz vašeho nároku na školní verzi. Veškeré "školní" produkty jsou určeny výhradně pro studijní použití.

Školy mají následující možnosti využívání vývojových produktů:

1. Produkty dostupné zdarma široké veřejnosti

Vybrané produkty v "nejmenších" edicích je možno používat podle podmínek licenční smlouvy zcela zdarma na libovolném počtu školních počítačů. K dispozici je v současné době produkt C++Builder Compiler - jazyk C++; kompilátor a nástroje příkazové řádky pro MS Windows. Ucelenějšími nástroji, dostupnými zcela zdarma pro nekomerční a v omezené míře i komerční použití, jsou i nástroje Delphi Starter a C++Builder Starter. Mají běžné vizuální integrované vývojové prostředí a pro studium jazyka a tvorbu základních aplikací zcela postačují.

Ke zcela volnému použití jsou i některé starší produkty, které najdete na stránce Museum - antikvární software.

2. Produkty poskytované zdarma školám pro výuku

Společnost Embarcadero oznámila ➽ tiskovou zprávou ze dne 26.8.2016, že školám a univerzitám poskytne vybrané vývojářské nástroje zcela zdarma. Nástroje se dodávají ve formě standardního balíčku síťových licencí pro školní počítačové učebny s možností poskytnout licence studentům pro použití na jejich domácích počítačích.

Standardní balíček pro školní výukové laboratoře obsahuje 15 síťových souběžných licencí produktu ➽ RAD Studio Professional včetně jednoho roku předplatného aktualizací. Předplatné je možno po roce používání obnovit. K tomu je možno požádat o 100 uživatelských licencí pro pracovní stanice (též včetně předplatného aktualizací) opět zcela zdarma pro domácí/nekomerční využití, které žáci či studenti mohou využívat pro domácí studium a přípravu. I pro tyto licence je možno po uplynutí lhůty předplatného sjednat prodloužení na další období.

➽ Zeptejte se nás na podmínky tohoto programu, rádi se vám budeme věnovat. Popis tohoto programu v angličtině najdete na ➽ této webové stránce.

3. Zvýhodněné "školní" ceny běžných produktů

Především laboratořím, učebnám a studentům vysokých škol, popřípadě specializovaných středních škol nabízíme vizuální vývojové nástroje vyšší řady, které odpovídají v praxi běžně používaným profesionálním produktům.

Předmětem dodávky jsou běžné elektronické licence. Použití produktu pouze upravuje zvláštní licenční ujednání, jehož podstatou je nekomerční charakter využití. Licenční smlouva též nepovoluje žádné jiné využití školních verzí kromě výuky a studia, viz následující výňatek z licenční smlouvy:

4.2 ADDITIONAL LICENSE TERMS APPLICABLE TO SOFTWARE LICENSED FOR EDUCATIONAL USE

Subject to the terms and conditions of this License, you may exercise your rights under this license to use the Product and to create Works solely for your own personal use in providing or receiving instruction within the limited scope of guided computer programming and/or software training courses in which you are a direct and personal participant, either as student or instructor ("Courses"). You may only reproduce, distribute and use Works, in source or object code form, to other participants of the Courses and then only for educational or training purposes. You may not use the Products or Works created with the products for any commercial, business, governmental or institutional purpose of any kind, except to the extent you are an instructor teaching a Course.

Každé balení produktu je určeno k instalaci na jeden školní počítač, který nepoužívá systém studentských účtů (produkt se instaluje do konkrétního uživatelského profilu). K dispozici jsou i cenově velice zvýhodněné souběžné školní licence vhodné pro systémy studentských síťových účtů.

Školní verze produktů zahrnují pojmenované, síťové pojmenované a síťové souběžné souběžné licence, JBuilder 2008 v edicích Professional a Enterprise, Delphi 10.2 Tokyo v edicích Professional, Enterprise a Architect, C++Builder 10.2 Tokyo v edicích Professional, Enterprise a ArchitectRAD Studio 10.2 Tokyo (obsahující VŠECHNY produkty Delphi 10.2 Tokyo, C++Builder 10.2 Tokyo a HTML5 Builder v jediném balení) v edicích Professional, Enterprise a Architect a nástroj pro optimalizaci kódu v jazyce Java s názvem JOptimizer. Nově je možno produkty pro školy zakoupit včetně ➽ předplatného aktualizací, které po dobu jednoho roku zajistí přísun všech nových verzí, záplat, úprav, oprav a vylepšení produktů (neobsahuje však řešení incidentů technické podpory).

4. Další možnosti

Obecně se dá říci, že společnost Embt.biz s.r.o. školám poskytuje produkty za 10 až 15 procent ceny plných verzí komerčních produktů; u souběžných licencí nebo u All-Access je cena ještě mnohem nižší. Cenové relace školních produktů pro ČR najdete v katalogových listech produktů (označeny jsou jako školní verze), kde jsou tyto produkty běžně k dispozici a je možno je jednoduše objednat touto cestou. Samozřejmě přijímáme i objednávky zaslané poštou nebo e-mailem a stejné podmínky platí pro Českou republiku i Slovenskou republiku

Máte-li zájem o nákup zvláštního druhu multilicence (například pro neomezený počet uživatelů) pro jeden nebo více produktů, nebo jednotlivé databázové nástroje, prosíme kontaktujte ➽ Embt.biz s.r.o. Máte-li libovolné další dotazy ohledně školních licencí, prosíme ➽ volejte.