Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

BYOD a mobilita v podnicích

BYOD v podnicích: jak zvládat vývoj aplikací pro více různých zařízení včetně tabletů a chytrých telefonů.

Rychlé rozšíření a popularita osobních mobilních zařízení postupně mění náš přístup k výpočetní technice a způsob, jakým ji používáme. Výkon stolních počítačů umožnil většině programů nabízet nepřeberné množství funkcí, z nichž některé využije jen úzký okruh uživatelů. Naproti tomu omezený čas, prostor či pozornost, které máme k dispozici při práci s mobilním zařízením, přináší novou generaci aplikací. Jsou jednoduché, snadno ovladatelné a zaměřují se vždy jen na úzkou problematiku. Větší důraz je kladen na propojení s externími zdroji dat, protože lokální data zabírají drahocenný prostor a rychle zastarávají.

Nižší náklady na zaškolení pracovníků, možnost přenesení některých agend blíže zákazníkům nebo dokonce jejich zpřístupnění ve formě samoobslužné aplikace jsou lákavé i pro podniky. Bohužel nad naznačenými přínosy mnohdy převáží obavy z problémů, které se zaváděním mobilních technologií souvisí.  Jedná se především o náklady na vývoj a nasazení aplikací a nutnost podporovat více typů zařízení a operačních systémů. Mobilní projekty nezřídka vyžadují kombinaci mnoha různých technologií a těsnou integraci se stávající podnikovou infrastrukturou. Z toho vyplývá obtížně odhadnutelná časová náročnost. Velkým tématem je pochopitelně také zabezpečení zpracovávaných, přenášených nebo lokálně uložených dat.

Všechny tyto otázky inspirovaly společnost Embarcadero k vytvoření nástroje, který by podnikům umožnil rychlý a jednoduchý vývoj moderních aplikací provozovatelných na různých zařízeních s různými operačními systémy.

Vývojové týmy si mohou vybrat ze dvou jazyků: C++ nebo Object Pascal. Vlastní návrh aplikací plně respektuje původní myšlenku nástrojů pro rychlý vizuální návrh aplikací. Ten se neomezuje pouze na rozhraní aplikace, ale umožňuje například definovat i propojení mezi datovými zdroji a komponentami, které je následně zobrazí nebo mezi vlastnostmi jednotlivých objektů.

Velká pozornost byla věnována nabídce komponent, z kterých lze následně aplikace sestavovat. Jedná se o několik stovek pečlivě vybraných a odladěných prvků, které řeší většinu běžných programátorských úloh. Ovládací prvky, přístup k podnikovým datům, webovým službám, komunikačním protokolům nebo senzorům dostupným na mobilních zařízeních jsou koncipovány tak, aby pro realizaci požadované funkce stačilo vývojáři jen několik málo řádek kódu.

Výslednou aplikaci lze zkompilovat pro libovolnou z aktuálně podporovaných platforem (Windows, Mac OS X, Android nebo iOS). Aplikace běží „přímo na procesoru“ cílového zařízení a není tak nutné spolu s ní šířit žádné interpretery nebo virtuální stroje. Součástí nabídky je i specializovaný databázový stroj InterBase, který zajistí bezpečnost dat jak na zařízení, tak během komunikace s externími systémy.

Přímá integrace prototypování, rychlý vizuální vývoj založený na komponentách a jediný zdrojový kód pro různé platformy a zařízení znamená nejen významnou úsporu nákladů, ale především umožňuje rychle dodat požadovanou aplikaci a pružně tak reagovat na rychle se měnící požadavky uživatelů nebo zákazníků.

Další zdroje informací

  • Projděte si obrázkovou prezentaci "Jak na BYOD chytře?", kterou jsme přednesli na několika odborných konferencích.

Nástroje rodiny RAD Studio 10.1 Berlin koupíte zde:

Delphi 10.1 Berlin

Delphi 10.1 Berlin

Vývoj v jazyce Delphi pro Android, iOS, Windows a Mac *

C++Builder 10.1 Berlin

C++ Builder 10.1 Berlin

Vývoj v jazyce C++ pro Windows, Android, Mac a iOS **

RAD Studio 10.1 Berlin

RAD Studio 10.1 Berlin

Vývoj pro Android, Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení, IoT a web.

* Vývoj pro Android a iOS v Delphi 10.1 Berlin Professional je možný pouze s dokoupením mobilního přídavného balíčku.
** Vývoj pro Android a iOS v C++Builderu 10.1 Berlin Professional je možný pouze s dokoupením mobilního přídavného balíčku.