Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

Licencování produktů

Produkty společnosti Embarcadero používají více než tři milióny zákazníků po celém světě; od samostatných vývojářů až po velké, nadnárodní společnosti. Tomu odpovídá i variabilita licenčních modelů, která umožňuje volbu licencování dle aktuálních potřeb a požadavků zákazníka.

Dostupné licenční modely lze rozdělit na dva základní typy:

  • Standardní, vhodné pro nákup jednotlivých licencí
  • Síťové, pro firemní klientelu

Modely pro nákup jednotlivých licencí

Pro individuální uživatele a menší společnosti jsou v závislosti na typu nástroje připraveny dva licenční modely. Pro vývojové nástroje (Delphi, C++Builder, RAD Studio či HTML5 Builder) je to licencování na pojmenovaného uživatele. Pro databázové nástroje (ER/Studio, RapidSQL, DB Optimizer, DB ChangeManager, DB Artisan a další) pak licencování na pracovní stanici.

Typ licence Vázána na Přesun mezi uživateli Sdílení licence více uživateli Virtualizace aplikace Volba verze Centrální správa licencí
Pojmenovaný uživatel
Na uživatele ano* ne ne ano** ne
Pracovní stanice
Hostitelský počítač
ano* ne ne ne ne

*          Asistovaný společností Embarcadero
**        Vyžaduje instalaci zvolených verzí

Modely pro firemní klientelu

Licenční modely navržené pro firemní nasazení se opírají o licenční server, který poskytuje centrální správu a řízení licencí. Standardně jsou síťové licence generovány pro použití s licenčním serverem ELC (Embarcadero License Server). Na vyžádání lze dodat licence typu Flex, kompatibilní s licenčními servery FlexNet společnosti Flexera.

Typ licence Vázána na Přesun mezi uživateli Sdílení licence více uživateli Licenční server Centrální správa licencí
Síťová pojmenovaná Licenční server a uživatelské jméno ano* ne ELC Pouze licence spol. Embarcadero
Síťová pojmenovaná Licenční server a uživatelské jméno ano* ne Flex ano
Síťová souběžná Licenční server ano ano ELC Pouze licence spol. Embarcadero
Síťová souběžná Licenční server ano ano Flex ano

*          Asistovaný společností Embarcadero

Jak se rozhodovat při nákupu

1. Před vlastním nákupem doporučujeme prověřit, zda již nevlastníte některou z předchozích verzí produktu, nebo produkt, z kterého lze na Vámi požadovaný produkt provést upgrade. Upgrade se od plné verze neliší, je však cenově výrazně výhodnější. Možnost upgrade se vztahuje pouze na určené starší verze. Aktuální informace o verzích opravňujících k uplatnění upgrade jsou uvedeny na e-shopu v katologu produktů.

Ceník - ověření nároku na Upgrade

2. Při objednání upgrade nemusíte vlastnictví předchozího produktu žádným způsobem prokazovat. Během instalace je nárok na upgrade ověřen automaticky proti záznamům ve Vašem účtu EDN. Je proto vhodné se před nákupem do EDN přihlásit a ubezpečit se, že některá z požadovaných starších verzí je ve výčtu Vámi vlastněných licencí uvedena a je řádně registrovana.

3. Počínaje verzí 10.1 Berlin je nedílnou součástí licence (a to jak pro nové licence, tak upgrade) takzvané „předplatné“. Tato roční služba garantuje uživateli dodávku všech následující verzí, aktualizací a oprav produktu, které jsou po dobu platnosti služby společností Embarcadero vydány. Předplatné rovněž obsahuje řešení tří technických problémů. Předplatné je cenově výhodnější než Upgrade a lze jej bez omezení prodlužovat. Rovněž přechod mezi po sobě jdoucími verzemi je po technické stránce výrazně snazší, než jednorázový skok o několik verzí.

 

Postup nákupu

 

Pro správnou volbu typu licence jsou rozhodující následující kritéria:

4. Při plánovaném nákupu většího počtu licencí stojí za zvážení použití síťových licencí. O zakoupených licencích budete mít díky centrální správě dokonalý přehled, můžete je snadno přesouvat mezi stroji a v případě souběžných licencí i mezi uživateli.

5. Síťové licence nabízejí narozdíl od licencí pro pojmenované uživatele centrální správu. Podmínkou je však instalace licenčního serveru a možnost připojit se k němu ze všech počítačů, na kterých mají být jednotlivé licence používány.

6. Společnost Embarcadero poskytuje bezplatnou licenci vlastního licenčního serveru ELC. V případě, že už používáte pro správu jiných SW produktů licenční server FlexNet, můžete si vyžádat vygenerování licencí v odpovídajícím tvaru.

7. Síťové licence umožňují sdílení aplikací více uživateli. U produktů, které nemusí mít uživatel bezpodmínečně k dispozici po celou pracovní dobu, mohou být sdílené licence i přes svou vyšší (typicky dvojnásobnou) cenu cestou ke snížení nákladů na softwarové vybavení.

Volba typu licence

Popis jednotlivých typů licencí

Pojmenovaný uživatel ("named user") - zakoupením tohoto typu licence získává uživatel oprávnění instalovat produkt na jím zvolené počítače (pracovní PC, domácí PC, notebook). Licence je vázána výhradně na uživatele a nesmí být sdílena s jinými osobami, uživatel rovněž nesmí používat stejnou licenci souběžně (tj. v jednu chvíli) na dvou počítačích. Tato licence je typická pro vývojářské nástroje používané individuálními uživateli nebo v těch nejmenších týmech.

Pracovní stanice ("workstation", "node-locked") - zakoupením tohoto druhu licence získává konkrétní uživatel oprávnění instalovat produkt na právě jeden zvolený počítač (node-locked). Licence je vázána na uživatele a daný stroj prostřednictvím jména hostitelského stroje. V případě potřeby provozu produktu střídavě na více počítačích lze provést rozšíření za pomoci takzvané Satelitní licence.

Síťový pojmenovaný uživatel ("network named") - je licence řízená licenčním serverem ELC (Embarcadero License Center) nebo volitelně serverem FLEXnet. Pro databázové produkty usnadňuje přesun (rehosting) licencí mezi počítači. Licence je vázána pouze na konkrétního ("pojmenovaného") uživatele, avšak používána může být na libovolné stanici na síti. Díky monitorování využití jednotlivých licencí a bohaté nabídce výstupních sestav přináší licenční server efektivnější správu licencí v rozsáhlých podnikových prostředích.

Souběžná síťová licence ("network concurrent") - rozšiřuje možnosti síťové licence o možnost sdílení zakoupených produktů více uživateli. Licence není vázána na konkrétní jméno a uživatelé se tedy mohou při využívání této licence střídat. Licenční server přiděluje souběžné licence jednotlivým zájemcům prostřednictvím sítě až do vyčerpání zakoupeného počtu. Jakmile jeden z uživatelů ukončí používání produktu a odhlásí se, licence je okamžitě dostupná dalšímu uživateli.

Jednotlivé licenční modely lze dle potřeby kombinovat.

Licence jsou standardně dodávány formou ESD (Electronic Software Delivery), tedy bez instalačních médií. V případě zájmu lze média objednat.