Česká a slovenská republika

 |  přihlášení | registrace
      Košík je prázdný   |  Jak nakupovat

Pravidla upgrade

Co je to vlastně "upgrade"?

Společnost Embarcadero průběžně vylepšuje všechny své produkty a přidává do nich nové vlastnosti, jako nové normy, technologie či podporu nových operačních systémů, zařízení a jejich formátů. Produkty v naší nabídce, které jsou označeny "upgrade", jsou vylepšenými (novými) verzemi produktů, které se dodávají majitelům předchozích verzí produktů za sníženou cenu. Produkt s označením "upgrade" se běžně poskytuje majitelům některých produktů stejného názvu s nižším číslem verze. Jde čistě o obchodní, nikoli technickou záležitost.

Nabídka upgrade pro vývojářské produkty je v současné době poskytována registrovaným uživatelům pouze několika verzí produktů předcházejícím verzi aktuální. Registrovaní uživatelé starších verzí již nárok na upgrade nemají a pokud chtějí používat aktuální verzi produktu, musí zakoupit licenci pro nového uživatele. Vše vysvětlíme na příkladu (příklad je situace z dubna 2016):

Uživatel má registrovanou verzi vývojářského nástroje číslo Možnost upgrade na verzi aktuální, tedy na verzi 10.1 Berlin
10.2 Tokyo
Uživatel má poslední verzi a upgrade tedy není potřeba.
10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7
Uživatel může využít možnost zakoupit upgrade. Cena upgrade již obsahuje i předplatné aktualizací na 1 rok.
XE6, XE5, XE4, XE3, XE2, XE, 2010, ... , 2, 1 Uživatelé těchto verzí již běžně nárok na upgrade nemají a nakupovat mohou licenci pro nového uživatele.

Upgrade je obvykle možný mezi různými produkty a edicemi, například z Delphi lze provést upgrade na RAD Studio a z Delphi Professional lze provést upgrade na Delphi Enterprise.

Upgrade (tedy kompletní instalaci zcela nové verze za zvýhodněnou cenu) mohou uvést do provozu pouze ti zákazníci, kteří prokáží vlastnictví softwarového produktu, ze kterého je možno nárok na zvýhodněnou cenu uplatnit. Základní podmínkou uvedení upgrade do provozu je existence uživatelského účtu na ➽ EDN, ve kterém má zákazník ➽ ke svému účtu registrován takový produkt, který nárok na upgrade zakládá. Zakoupený upgrade je nutno registrovat ke stejnému účtu, jinak se aktivace nezdaří. Nárok na upgrade je elektronicky "hlídán" povinným registračním procesem, který je podmínkou trvalého používání; neregistrovaný produkt zpravidla pracuje jen po omezenou dobu, typicky 30 dní. Pokud si za sníženou cenu koupíte produkt označený jako upgrade a přitom na upgrade podle podmínek společnosti Embarcadero nebudete mít nárok, produkt se vám nepodaří registrovat a nebude jej tak možné ani používat. S registrací a tím pádem i aktivací licence rádi pomůžeme, ale za vrácení takové licence, kterou nedokážete ani s naší pomocí aktivovat z toho důvodu, že na upgrade nemáte nárok, budeme požadovat administrační poplatek 2000,- Kč.

Prosíme pamatujte též, že upgrade ze síťové licence na nesíťovou licenci není možný.

Seznam produktů, ze kterých je možno uplatnit nárok na upgrade, je vždy součástí ceníku ve webshopu. Abychom předešli nepříjemnostem spojeným s nemožností aktivace upgrade, obvykle požadujeme nějaký důkaz vlastnictví produktu, ze kterého je upgrade možno uplatnit. Zákazník prokazuje vlastnictví software zasláním kopie pořizovacího dokladu na nákup produktu, ze kterého je upgrade uplatňován. Pokud je vlastnictví licence na předchozí verzi produktu u zákazníka zaneseno v naší zákaznické databázi, zasílání nabývacího dokladu již nepožadujeme.

Čas od času můžeme vyhlašovat speciální obchodní propagační akce, během jejichž trvání se podmínky pro poskytování upgrade dočasně mění, například tak, že je možno provést upgrade i ze starších verzí, než je obvykle povoleno.
V takovém případě je nabídce věnována zvláštní informační stránka a podmínky upgrade mohou být jiné, než ty uvedené u jednotlivých produktů. Dočasně změněné podmínky jsou pak uvedeny přímo na katalogových listech produktů, obvykle nad tabulkou s cenami.
Produkty zakoupené v rámci speciální akce je vždy bezpodmínečně nutno zaregistrovat do stanoveného data, později se produkt již nepodaří zaregistrovat ani s naší pomocí.

Podle licenčních podmínek se z pohledu licence zakoupením upgrade na konkrétní produkt oba produkty (tedy ten, ze kterého upgrade provádíte a upgrade samotný) stávají jediným produktem. Můžete nadále používat oba produkty, i souběžně, nicméně nezvyšuje se počet licencí, které vlastníte. Licence zůstává stále jen jedna, i když je počet upgrade provedených v čase jakýkoli. Produkt, z nějž upgrade provedete, již nemůže být použit pro získání dalšího upgrade na jiný produkt. Proto není možné prodat či jakkoli jinak převést starší produkty. Můžete starší produkty používat i nadále, ale stále je nemůžete převést na někoho jiného; převod na jinou osobu je možný ➽ jen ve zvláštních případech.

Do naší zákaznické databáze je zhruba od roku 2000 automaticky zapsán každý náš zákazník, který si zakoupil některý produkt. Na základě účetního dokladu je každý kupující registrován automaticky, takže není nutné zaslání jakýchkoli dokumentů na adresu Embt.biz s.r.o. nebo kamkoli jinam. Pro poskytnutí upgrade z produktů zakoupených před rokem 2000 nebo prostřednictvím prodejců požadujeme kopii nabývacího dokladu.